Fotoclub “De Heeg”

"De Boeckel, 410" tel:043-736000

clubavond - donderdagavond -20.00 uur


28 Januari


11 Februari

25 Februari


11 Maart


25 Maart


08 April

22 April


06 Mei

27 Mei


10 Juni

24 Juni


15 Juli

05 Augustus

26 Augustus


09 September


23 September


08 Oktober

14 Oktober

28 Oktober

11 November

25 November


09 December  2021


2021

2021


2021


2021


2021

2021


2021

2021


2021

2021


2021

2021

2021


2021


2021


2021

2021

2021

2021

2021


2021


Nieuwe Fotoclub programma  2021
Inleveren Verplicht Onderwerp "Licht" Digitaal


Bespreking verplicht Onderwerp "Licht"

Inleveren Vrij Onderwerp  Digitaal


Bespreking vrij  Onderwerp.


Inleveren Verplicht Onderwerp. "Natuur" Digitaal


Bespreking Verplicht Onderwerp. "Natuur"

Inleveren Vrij Onderwerp  Digitaal


Bespreking vrij  Onderwerp.

Inleveren Verplicht Onderwerp. "Mechanisch bewegen"


Bespreking Verplicht Onderwerp. "Mechanisch bewegen"

Jaarvergadering


Avondwandeling

Avondwandeling

Avondwandeling


Inleveren  vrij Onderwerp. Digitaal en op Harde Copy


Bespreking door clubleden + Port Folio Huub Hendricks


Jubileum Foto.Club. De Heeg---40jaar

Bespreking Vrij Onderwerp

Nader In te vullen.

Inleveren Verplicht Onderwerp. "Mechanisch Bewegen" Digitaal en op Hard copy

Bespreking door clubleden +Port Folio Joop Rutten


Bondsfoto's 2022 Digitaal. Inleveren/Uitzoeken.E-Mail adres…..fotoclubdeheeg@outlook.com

                  Aanmaak 19.12.2021