Fotoclub “De Heeg”


Club lokaal   

 Buurt Centrum De Boeckel 410 “De Heeg” Maastricht1

2

3

4

5

6

7

8


9
10                    Welke voordelen heeft u als lid van fotoclub “De Heeg” ?


Lid van de Fotobond Nederland

Lidmaatschapskaart van de Fotobond

Magazine In Beeld van de Fotobond-verschijnt 4x per jaar

Lid van het Rayon Limburg

Deelname aan Rayon Foto wedstrijden

Deelname aan Bond's Foto wedstrijden

Deelname aan Buitenlandse foto wedstrijden

Deelname aan Onderlinge club besprekingen

Beoordelingen door externe sprekers

2 maandelijkse club bijeenkomsten op de Donderdag-avond,

20.00 uur   (indien mogelijk in de 2E en 4E week van de maand


A.V.G  Privacyregelement  2018


Contributie:      Euro: 7,50 per maand (12x)

Inschrijfgeld:    Euro: 5,00 eenmalig voor nieuwe leden

Jeugd leden:     Euro 3,75 respectievelijk Euro: 2,50


Rekening nr:     NL18ABNA0409480304

                       T.n.v Fotoclub de Heeg- Maastricht


 Inlichtingen:    Joop Penders- Voorzitter

                       Telefoon nummer: 043-3610587

                   

                  

                      Joseph Vrijens- Penningmeester

                       Telefoon nummer: 043-3610597


                    E-mail adres:fotoclubdeheeg@outlook.com


                                             


                                                                07-011-2020