Programma  2017   Fotoclub “De Heeg”
14 Februari


14 Maart

28 Maart


11 April

25 April


09 Mei

23 Mei


13 Juni

27 Juni


18 Juli


08 Augustus

22 Augustus


12 September

26 September


10 Oktober

24 Oktober


14 November

28 November


12 December
2017


2017

2017


2017

2017


2017

2017


2017

2017


2017


2017

2017


2017

2017


2017

2017


2017

2017


2017—-------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Fotoclub programma


Inleveren voor de Bondsfotowedstrijd.

Photoshop, vragenetc.

Inleveren "Vrij Onderwerp"

Nader in te vullen


Bespreking "Vrij onderwerp"

Nader in te vullen


Inleveren "verplicht onderwerp" "Hout"

Nader in te vullen


Bespreking "verplicht onderwerp" "Hout"

Jaarvergadering


Avond wandeling


Avond wandeling

Opening Nieuw Seizoen


Inleveren "Vrij Onderwerp"

 Nader in te vullen


Bespreking "Vrij Onderwerp"

Nader in te vullen


Inleveren"verplicht onderwerp" "Historie"

Nader in te vullen


Bespreking "verplicht onderwerp""Historie"In de maand Februari en  December

 èèn Clubavond

Extra avond in Augustus 2017

Voor de "Boeckel-Galerie",

inleveren van foto's op de besprekers avond. E-Mail adres…..fotoclubdeheeg@outlook.com


Clubavonden onder voorbehoud 2e en 4e Dinsdag van de maand.

                                                             aangepast: 24.01.2017